Proudění
Proudění
33x45 cm
fúzovaný float
(darováno)