Menhiry
Menhiry
16x20 x5 cm
tavená skleněná plastika
(v jiné galerii)
Česká galerie, Praha